Nyheter

Air Liquide lanserar nu Green Origin – klimatsmart gas – även här i Norden. Green Origin är ett unikt koncept som vi har utformat för att reducera miljöpåverkan från flytande gaser (oxygennitrogenargon och koldioxid).  

Konceptet innebär i korthet att ursprungsmärkt el från vind- och/eller vattenkraft köps in motsvarande 100% av energianvändningen för produktion och lagring av gaserna. Koldioxidutsläpp från transporterna klimatkompenseras genom ett projekt som ingår i FN:s CDM-system (Clean Development Mechanism).

Air Liquide tar klimatutmaningen på stort allvar och med Green Origin kan du som kund minska dina utsläpp av koldioxid och därmed göra ett aktivt miljöval.