Nyheter

Air Liquide installerade under oktober två nitrogentankar vid ESS (European Spallation Source). ESS ligger nordväst om Lund och är en unik materialforskningsanläggning, vars bas är världens mest kraftfulla neutronkälla och vars kostnader beräknas hamna på ca 1,843 miljarder euro.

Nitrogenet från Air Liquide kommer så småningom att användas vid ESS, dels i ett reningssystem för helium, dels för att förkyla helium i en kryoanläggning.

“Vi valde Air Liquide som leverantör av nitrogen utifrån en total bedömning. Beslutet att teckna kontraktet med Air Liquide baserades på både kommersiella (d v s pris) och tekniska  kriterier (d v s kvalitet, service och leveranssäkerhet)”, säger John Jurns, som är Cryogenic Senior Engineer på ESS och ansvarig för nitrogenförsörjningen vid anläggningen.

Vi är mycket stolta över att leverera nitrogen till ESS. Här växer nu en fascinerande och mycket intressant forskningsanläggning fram”, konstaterar Air Liquides säljare Peter Stjernberg, Research and Analysis Gases, som var på plats när Air Liquides serviceteam den 3 oktober 2017 såg till att den första nitrogentanken säkert kom på plats.

 

Läs mer om ESS här.
Läs mer om nitrogen här.