Nyheter

Air Liquide-koncernen köper en majoritet av aktierna i det norska företaget Skagerak Naturgass AS, som är ett dotterbolag till Skagerak Energi.

Skagerak Naturgass AS levererar naturgas till industrin och 100% biometan till den norska transportsektorn via fyra tankstationer i Oslo-området.

I och med samarbetet med Skagerak Naturgass AS fullföljer Air Liquide-koncernen sin ambition att utveckla och lansera lösningar för renare transporter på den Skandinaviska biogasmarknaden.

Läs mer om Air Liquide-koncernens köp av Skagerak Naturgass AS i Norge.