Online säkerhetsutbildning ger dig nödvändiga kunskaper om gas

03/12/2020

Safety training
Basutbildning för trygg och effektiv gashantering

Air Liquide har utvecklat en säkerhetsutbildning som enkelt beskriver hur du ska göra för att hantera våra produkter, gaserna, på säkrast möjliga sätt.

Arbetsmiljöverket skriver att “den som hanterar gaser ska ha tillräcklig kompetens om gaser och dess risker” (AFS 1997:7). Air Liquides säkerhetsutbildning består av tre separata moduler och förklarar på ett pedagogiskt sätt allt du behöver veta för att kunna hantera gasflaskor på ett korrekt och säkert sätt i ditt dagliga arbete. Du får lära dig hur du gör när du ska ansluta en gasflaska och hur man säkrast hanterar och förvarar gaser.

Enkel och pedagogisk

“Utbildningen är mycket enkel och pedagogisk och dessutom flexibel att använda. Varje modul tar bara ca 30 minuter att genomföra, men deltagarna kan pausa och återuppta utbildningen vid ett annat tillfälle, när de själva önskar. Utbildningen innehåller även övningar och kunskapsfrågor, så att inlärningen blir mer levande och interaktiv. Deltagare som har genomfört en modul på rätt sätt kan skriva ut ett personligt diplom”, berättar Daniel Larsson, som är Business Developer / Welding Expert på Air Liquide i Malmö och en av dem som utformat denna grundläggande utbildning i säker gashantering.

“Arbetsgivare vill i allmänhet att personalen ska ha en grundläggande utbildning när det gäller säkerhet, och vi har fått en del förfrågningar när det gäller den här typen av utbildning”, bekräftar Daniel. “Än så länge har vi lanserat modulerna i Sverige och Norge, bl a hos en av våra större kunder, men vi arbetar också med versioner på danska och finska för att täcka in behovet hos våra kunder i de övriga nordiska länderna”, påpekar Daniel.

Säkerhetsutbildning. Detta får du lära dig!

Modul 1 – Inkoppling av gasflaska

  • Koppla in en gasflaska
  • Montera en regulator och välj slang
  • Gasernas egenskaper/märkning på gasflaskor

Modul 2 – Hantering och förvaring

  • Myndighetskrav
  • Egenkontroll och skyltar
  • Ansvar gasföreståndare

Modul 3 – Gas och säkerhet

  • Mer om gasers egenskaper
  • Risker
Kontakta oss