Flexitarianer – nya mattrender ger nya utmaningar för livsmedelsindustrin

16/08/2019

Flexitarian
Flexitarianernas val av mat påverkar livsmedelstillverkarna

För inte så länge sedan var det självklart för de flesta i västvärlden att en av dagens måltider skulle innehålla kött, och vegetarianerna var inte särskilt många. Idag däremot ökar trenden att välja en livsstil som semi-vegetarian eller flexitarian. Vi skär ner på köttkonsumtionen till förmån för mer hållbara grödor och mat som innehåller mer grönsaker. T o m världens största snabbmatskedja McDonalds följer trenden och lanserade sin första veganburgare, McVegan, i Sverige och Finland för ett par år sedan.

Alternativa livsmedel till förmån för miljön

Enligt en undersökning, som gjorts av J. Walter Thompson Intelligence, framgår att “74% av 80- och 90-talisterna i England och USA vill ändra sina matvanor för att minska sin påverkan på miljön, och 70% är villiga att betala mer för produkter som återanvänder eller återvinner material”. Vi blir allt oftare påminda om vårt ekologiska fotavtryck och många vill äta mer hållbar, hälsosammare, säkrare och smakrikare mat.

Flexitarian-trenden har medfört att konsumenterna vill ha olika alternativ till de traditionella köttprodukterna, med tydliga innehållsdeklarationer som visar att produkterna innehåller välkända och grönsaksbaserade ingredienser. Dessutom vill flexitarianer och vegetarianer ha produkter som på ett övertygande sätt liknar kött och som har ett högt näringsvärde. Samtidigt är det viktigt att produkterna är lätta att handskas med och går att värma upp snabbt och enkelt.

Trenden ställer livsmedelsindustrin inför ett antal nya utmaningar:

  • Att leverera hög kvalitet när det gäller utseende och smak. Flexitarianer och vegetarianer förväntar sig att deras vegetariska produkter ska se ut som och smaka som kött.
  • Att säkerställa hållbar livsmedelsproduktion. Konsumenterna blir allt mer angelägna om att minska sin miljöpåverkan i samband med sin livsmedelskonsumtion. Samtidigt måste livsmedelsproduktionen öka med inte mindre än 60% till 2050 för att fylla världens behov.
  • Att vara flexibel och snabbt ställa om produktionen efter de krav vi konsumenter ställer.

Man skulle kunna tro att detta enbart är goda nyheter för livsmedelsindustrin, men det kräver en del omställningar för både produktion och förvaring av livsmedel.

Air Liquide klarar utmaningen!

“Air Liquide har en rad gaslösningar för att behålla hög kvalitet på smak och utseende på livsmedelsprodukter”, förklarar Mats Nilsson, Business developer och Field Sales, Food & Pharma.”

“Med hjälp av våra lösningar, där även expertis ingår, kan livsmedelsföretagen jobba effektivt och konkurrenskraftigt med sin produktion. Bland annat kryogen frysning och kylning gör det möjligt att bevara en attraktiv textur och form på produkterna. En annan viktig lösning är MAP (Modified Atmosphere Packaging), eller gaspackning, eftersom den löser ett antal problem vid förvaring av livsmedel”.

“Att packa livsmedel med gas förlänger hållbarheten på produkterna. Våra ALIGAL™ livsmedelsgaser omfattar rena gaser (koldioxid, oxygen och nitrogen) och gasblandningar och är av s k “food grade”-kvalitet. De tillverkas givetvis i enlighet med regler och rekommendationer för livsmedelssäkerhet och hygien. Gaserna förlänger hållbarheten på olika typer av färdiglagade rätter, frukt, grönsaker, kött, fågel, fisk, ost, bröd och mejeriprodukter. Användning av gaspackning minimerar livsmedelsspill och minskar därmed vårt ekologiska fotavtryck”.

Längre produktionsserier, mindre konserveringsmedel

“För livsmedelsproducenterna betyder detta att de kan arbeta med längre produktionsserier, vilket blir både lättare och mer ekonomiskt. Det betyder också att man behöver ägna mindre tid åt rengöring, vilket i sin tur genererar mindre avloppsvatten. Producenterna kan också utöka sina leveranssträckor eftersom transporttiden kan förlängas utan att det skadar produkterna. Sist men inte minst kan livsmedelsproducenterna använda mindre konserveringsmedel när de packar sina produkter med MAP”.

Givetvis kan vi konsumenter också dra nytta av den längre hållbarheten med hjälp av MAP-produkterna. Det faktum att vi inte behöver kasta så mycket mat gör att det blir pengar över i hushållskassan. Dessutom innebär den längre hållbarheten på matvarorna att vi inte behöver gå och handla lika ofta och då minskar vi också vår miljöpåverkan”.

ALIGAL gasblandningar för gaspackning

“ALIGAL-gaserna för MAP omfattar en gas för varje specifikt livsmedel. ALIGAL 13, t ex, används till bl a färdigmat. Gasblandningen förlänger hållbarheten till minst 3-4 veckor vid en temperatur på 4°C, beroende på produkt, och motverkar att maten förstörs genom nedbrytning av bakterier mm”.

Kontakta oss