Så bidrar Air Liquide till att bekämpa matsvinn

24/04/2020

food waste solutions
Air Liquide verkar för ren och hållbar industri genom att utveckla gaslösningar som bidrar till bättre energieffektivitet och lägre koldioxidutsläpp hos våra kunder

Hela 1,2 miljarder ton livsmedel går till spillo varje år över hela världen. Detta är inte bra, vare sig ur etisk eller ekonomisk synvinkel eftersom kostnaden för detta svinn närmar sig 825 miljarder euro per år. Mot den bakgrunden är all utveckling som bidrar till att bekämpa matsvinn mycket välkommen.

”Matsvinn är definitivt en viktig fråga, och vi lägger avsevärda FoU-resurser på att utveckla hållbara lösningar”, säger Andy Augustus, marknadschef för Food & Pharma på Air Liquide. ”Och vi har med viss framgång redan lanserat en hel del utvecklingsresultat. Vi betraktar faktiskt inte matsvinn som ett enskilt problem eftersom det ofta finns en stark koppling mellan matsvinn, hållbarhet och CO2-utsläpp.”

Förpackningar med modifierad atmosfär

”Anta till exempel att konsumenterna uppmuntras att ta med sig återanvändbara förpackningar när de handlar. Detta görs redan i vissa butiker, men problemet är att livsmedlen inte kan förvaras tillräckligt länge. Därför har vi skapat en lösning som bygger på MAP-gaser.

MAP står för Modified Atmosphere Packaging (förpackningar med modifierad atmosfär). Detta inbegriper gaser eller gasblandningar som bromsar den bakteriella, enzymatiska och fysiska nedbrytningen av livsmedlet och bevarar den ursprungliga smaken och kvaliteten.

Gör-det-själv-MAP

”Vi undersöker hur man kan placera utrustning i butiker så att personalen kan tillföra MAP-gaser till livsmedel i återanvändbara förpackningar för att livsmedlen ska kunna förvaras lika länge som i vanliga MAP-förpackningar. Detta skulle hjälpa till att förebygga matsvinn och uppmuntra till användning av återanvändbara förpackningar, vilket ytterligare minskar mängden avfall.”

”I Japan har vi till och med en lösning på marknaden som gör det möjligt för konsumenter att tillföra MAP-gaser till förpackningarna hemma, så att livsmedel kan förvaras längre. Detta är särskilt användbart om livsmedel från en öppnad förpackning inte konsumeras vid ett och samma tillfälle. Det finns en särskild MAP-patron för varje typ av livsmedel: kött, fisk, grönsaker osv. Med denna följer också en anordning för lufttät återförslutning av förpackningen.”

Temperaturreglering

Ett helt annat sätt att minska matsvinnet är genom att förbättra regleringen av livsmedlens temperatur. Mat måste förvaras kyld och får aldrig överskrida en viss temperatur under transport, vilket inte är lika enkelt som det låter.

Först måste temperaturen i lastbilen eller skåpbilen ligga under ett visst maxvärde under hela resan, från avfärden till den slutliga leveransen. Detta är inte alltid enkelt, särskilt inte under de varmare sommarmånaderna eller när man gör flera stopp, till exempel i städer och vid flera leveranspunkter. Detta gäller i hög grad traditionella kylanläggningar. Om livsmedlet blir för varmt innebär det givetvis ett svinn, och det kan också bli hälsofarligt.

Hållbar kylning

”Saken är den”, förklarar Augustus, ”att de traditionella kylsystemen i last- eller skåpbilar inte har tillräcklig kapacitet, särskilt inte för den sista leveranssträckan, eftersom fordonen stannar ofta och kylkapaciteten för vanliga installationer är beroende av fordonets motorvarvtal.”

”Vad man i själva verket vill ha är en lösning som håller livsmedlets temperatur på en perfekt nivå under alla förhållanden och som förorsakar minimal förorening – d v s kväveoxider och partiklar – och som dessutom har lägsta möjliga CO2-utsläpp. De kylsystem som används idag inom transportsektorn drivs av fordonets dieselmotor. Det är ingen bra lösning ur hållbarhetssynpunkt.”

Blueeze och Cryocity

Air Liquide har två kylsystem: Blueeze och Cryocity. Blueeze drivs med flytande kväve (-196 °C) och är konstruerat för användning i större lastbilar. ”Det här kylsystemet är särskilt kraftfullt och effektivt och drivs helt separat från fordonets motor”, bekräftar Augustus. Livsmedlen garanteras därför hålla sig under den önskade maxtemperaturen. Dessutom avger Blueeze inga föroreningar eller CO2. Detta gäller till och med produktionen, eftersom vi gör den naturliga kvävgasen flytande med hjälp av förnybar energi.”

”Som namnet antyder är Cryocity-kyllösningen utformad för stadstransporter. Cryocity har samma kraftfulla kylegenskaper och fördelar som Blueeze, men bygger på flytande koldioxid (-78 °C). Gasen är från början en restprodukt som tillvaratas vid andra industriprocesser, vilket gör Cryocity till en Green Origin-produkt med noll koldioxidavtryck. Koldioxiden omvandlas därefter till torris (-78 °C) och används som kylmedel i denna form. Ytterligare en fördel med både Blueeze och Cryocity är att användningen är nästan helt ljudlös: idealiskt för tidiga morgon- eller sena kvällsleveranser av livsmedel i stadsmiljöer.”

”Air Liquide har fler kommande projekt för att bekämpa matsvinn. Vi kommer att presentera och marknadsföra dessa projekt så snart de är tillräckligt utvecklade.”

Kontakta oss