Förpackning i modifierad atmosfär: ladda ner vår e-bok

28/01/2022

ebook MAP
Livsmedel håller sig fräscha längre med MAP

En viktig anledning till att livsmedel har begränsad hållbarhet är syret i luften. Syret främjar utveckling av en mängd olika bakterier och mikrober, vilka i sin tur angriper livsmedlet.

I en förpackning i modifierad atmosfär (MAP, modified atmosphere packaging) ersätts luften i förpackningen med en speciell gasblandning. Denna gas förlänger avsevärt livsmedlets hållbarhet, utan att kemiska konserveringsmedel eller stabiliseringsmedel behöver tillsättas.

Förpackningsgas

Vid användning av förpackningsgas öppnas möjligheter som är helt i linje med flera trender och förändringar på konsumentnivå. Vem tycker inte om fräscha livsmedel som behåller sin smak och konsistens så länge som möjligt? Kunder väljer också allt oftare naturliga produkter med så få konserveringsmedel som möjligt.

En annan samhällstrend är det ökande antalet ensamhushåll och familjer med endast en förälder. Denna trend leder till en ökad efterfrågan på enkla färdigrätter och portionsförpackade måltider. I slutändan tjänar vi alla på att minimera spillet, vilket kan uppnås till exempel genom framställning av livsmedel med längre hållbarhet. Här kan förpackning i modifierad atmosfär vara en mycket bra lösning.

Detta är också en lösning som är positiv för livsmedelsproducenterna. Genom att förlänga produkternas hållbarhet kan livsmedelsproducenter ta större marknadsandelar och samtidigt optimera logistik- och produktionsprocesserna. Den längre hållbarheten för deras livsmedel innebär naturligtvis också att kunderna blir mer nöjda.

E-bok om MAP

Det finns ingen universallösning inom MAP som kan användas för alla livsmedelsprodukter eller i kombination med alla typer av förpackningar. MAP är alltid skräddarsytt, och hur gasblandningarna ska användas på bästa möjliga sätt styrs av flera olika faktorer. Detta är anledningen till att Air Liquide har tagit fram en informativ e-bok om MAP. Här beskrivs alla viktiga aspekter i klartext.

I vår e-bok presenteras de vanligaste gasblandningarna som passar till olika livsmedelsprodukter. Du hittar också information om lämpliga förpackningsfilmer och förpackningsmaskiner.

Vill du förlänga hållbarheten för dina livsmedelsprodukter och minska användningen av tillsatser? Det kan du göra med förpackning i modifierad atmosfär (MAP).

Kontakta oss