Gröna proteiner

26/05/2023

GroPro Eco Origin
Upptäck GroPro som utvinnas av ärtor och skyddas med Eco Origin-gas

GroPro AB ligger i staden Bjuv som även kallas den ”svenska ärthuvudstaden”. Följ med oss och träffa dess vd Bengt Persson, en pionjär inom utvecklingen av cirkulär livsmedelsproduktion, och upptäck hur Eco Origin-gas bidrar till att begränsa utsläppsintensiteten i hans företags livsmedelsproduktion.

I mer än 60 år har trakten kring Bjuv varit känd för odling av högkvalitativa ärtor. Detta specifika jordbruk har bl.a. gynnats av bra vattentillgång, tempererat klimat och bördig mark.

På senare tid har matvanorna gått över till dieter med minskat köttintag. Flexitarianism såväl som vegetarianism har ökat i Europa. Mer än 22 % av européerna säger att de har anammat en flexitarisk stil* idag.

Bengt Persson, som brinner för ekologisk matproduktion och verkligen bryr sig om branschens hållbarhet, vidtar åtgärder för att matcha marknadens växande behov av köttersättning. År 2021 grundade han företaget GroPro. Syftet var att skapa en alternativ, lokal proteinkälla som kan användas som ingrediens i köttersättningsprodukter och annan alternativ mat. Samtidigt uppvärderas biprodukterna för att uppnå ett cirkulärt mönster för matproduktion.

Hur fungerar det?

Ärtor odlas på certifierade åkrar i regionen. Därmed blir transportsträckorna mycket korta. Sedan separeras oönskade föremål som stenar, metall etc innan ärtorna skalas och mals. Slutligen separeras fibrerna, stärkelsen och proteinerna från varandra. Proteinerna kommer ut i form av ett fint pulver, medan biprodukterna återanvänds. Till exempel samarbetar GroPro med bryggerier och bagerier för att ta tillvara på stärkelsen.

Var används proteinerna?

Proteinerna används som ingredienser i köttersättningsprodukter, till exempel köttfria korvar, vegobiffar eller vegofärs. De kan också användas i mjölkfri ost samt proteinrika sportdrycker.

Varför ärtor?

En av de vanligaste alternativa proteinkällorna idag är soja. ”Ärtor har en rad fördelar, både ur miljö- och klimatsynpunkt” jämfört med soja, säger Bengt. De kan odlas lokalt (minimal transport) i ett ekosystem med god vattentillgänglighet (låg vattenbelastning i Skåne) och de är mindre allergena. Dessutom är ärtor ”kvävefixerare” - de fångar naturligt upp kväve från den omgivande luften och jorden för sin tillväxt och därför kräver deras odling endast lite eller ingen gödsel alls.

Varför Air Liquide-gas?

Kväve används för att begränsa oxidation som sker i kontakt med luft, och även för att förebygga risken för dammexplosion som är en typisk riskfaktor vid pulverbearbetning. Detta är avgörande för att upprätthålla kvaliteten på proteinerna och garantera anläggningens säkerhet. Air Liquide tillhandahåller högkvalitativt kväve avsett för livsmedel för att säkra kundernas processer.

Varför Eco Origin?

”Allt vi gör syftar till att förstärka hållbarheten, både i processen och produkten” förklarar Bengt. GroPro använder cirka 1/5 av den energi som andra traditionella proteinextraktionsprocesser använder. Man utgår från lokalt producerade ärter och har dessutom valt Eco Origin Aligal 1: ”Det är väldigt viktigt för mig att köpa Eco Origin-gas från Air Liquide. Vi vill i alla delar av vår process hålla klimatpåverkan på lägsta möjliga nivå”.

Eco Origin-gas har en låg utsläppsintensitet som grundar sig på 2 förutsättningar:

  • inköp av förnybar energi i syfte att separera kvävet ur luften och förvätska det (med ursprungsgaranti)
  • optimering av leveransrutter och progressiv omställning av vår lastbilsflotta, samt Air Liquides medverkan i CO2-kompensationsprojekt inom ramen för Gold Standard Foundation.

År 2018 blev Air Liquide den första gasleverantören i Norden att leverera klimatsmart gas. Idag är Air Liquide stolta över att stödja fler visionärer som GroPro i denna resa mot en mer hållbar framtid.

Behöver du inerta lösningar? Behöver du högkvalitativa gaser av livsmedelskvalitet med låg utsläppsintensitet - Eco Origin ALIGAL?

Kontakta oss