Air Liquide når 70% förnybar energi i Benelux med nytt stort energiköpsavtal

24/10/2023

Vattenfalll windfarm

Air Liquide och Vattenfall, Europas ledande producenter och återförsäljare av el, har tecknat ett nytt energiköpsavtal (PPA) för 115 MW förnybar installerad kraftkapacitet. Detta andra PPA av denna storlek i Benelux, utökar avsevärt Air Liquides totala förnybara energiförsörjning i regionen. Det bekräftar Air Liquides åtagande att leda utvecklingen mot minskade koldioxidutsläpp i den europeiska industrin och samtidigt minska sitt eget koldioxidavtryck, i linje med sina mål för hållbar utveckling.

Kontakta oss