Air Liquide har fått nya erkännanden i viktiga hållbarhetsbedömningar av företag 2022

20/01/2023

sky

Air Liquide har fått nya erkännanden i utvärdering av sina miljö-, sociala och styrningsprestationer (ESG) i viktiga hållbarhetsbedömningar av företag 2022.

Air Liquide är nu med i Dow Jones Sustainability Europe Index, vilket visar på våra framsteg i hållbarhetsarbetet. Samtidigt som Air Liquide bibehåller sin A-rating hos CDP för både vatten och klimatförändring, rankas Air Liquide av Chemscore som nummer 4 bland världens främsta kemikalieproducenter i deras ansträngningar att hantera sin miljöpåverkan.

Kontakta oss