Så löste Novafos sitt akuta problem med illaluktande avloppsreningsanläggning

22/03/2019

Solution for Novafos
Snabb och effektiv lösning med oxygen från Air Liquide

EnviDan A/S, ett välrenommerat konsultföretag inom avloppsrening med kontor i Danmark, Sverige och Norge, kontaktade Air Liquide i Danmark, då en av deras kunder, Novafos, hade fått ett akut problem med sin avloppsreningsanläggning.

Novafos VA-verk i Frederikssund, nära Köpenhamn, renar avloppsvatten från staden och omgivande orter, liksom några lokala industrier. Som många andra avloppsreningsanläggningar använder Novafos en biologisk reningsprocess, där avloppsvattnet blandas med en sammansättning av specifika mikroorganismer, s k aktivt slam. Dessa mikroorganismer använder organiskt material från avloppsvattnet som “mat”. Detta leder till att de ökar i antal och därmed ökar också det aktiva slammets volym. När mikroorganismerna har avslutat sin renande uppgift, separeras slammet från det delvis renade vattnet. Den standardlösning Novafos använder idag innebär att trycksatt luft blåses in i bassängen för att förse mikroorganismerna med oxygen.

Novofos

Hur luktar brist på oxygen?

Den biologiska reningsprocessen fungerar bara under förutsättning att man tillför tillräckligt med oxygen, som finns i luften som injiceras i bassängen. Till följd av en oväntad överbelastning, som orsakades av starkt förorenat avloppsvatten, räckte inte längre mängden oxygen vid Novafos’ anläggning, vilket resulterade i att de flesta mikroorganismerna blev starkt försvagade. Överbelastningen berodde troligtvis på att en fabrik hade släppt ut vatten som resulterade i en mycket stor förbrukning av oxygen.

Då det befintliga systemet inte var tillräckligt för att hantera den mycket stora belastningen, krävdes hjälp utifrån. Situationen blev akut, eftersom denna incident innebar att en obehaglig doft spred sig över grannskapet. Anläggningen ligger i ett bebyggt område och doften blev snabbt besvärande för de lokala invånarna.

Positiva resultat på mindre än två timmar

Det var nu Novafos kontaktade EnviDan för att snabbt hitta en lösning. Søren Brønd, som är processingenjör hos EnviDan, beslöt att ringa till Air Liquide för att få hjälp. “Air Liquide hjälpte oss i en liknande situation för många år sedan. Samarbetet den gången var givande och effektivt, så vi beslöt att fråga Air Liquide ännu en gång för att få hjälp med Novafos-anläggningen i Frederikssund”.

Air Liquide reagerade omedelbart och resultatet blev en installation av en akut lösning som kom på plats mindre än två veckor efter den första kontakten med EnviDan. Lösningen bestod av en mobil oxygentank, som går att fylla på från en tankbil, en förångare, för att omvandla den flytande gasen till gasformigt oxygen, två s k Ventoxal-injektorer, för att injicera oxygen i bassängen, samt två gasövervakningsskåp, liksom all nödvändig rördragning. Systemet gjorde det möjligt att snabbt injicera en stor mängd med enbart oxygen, vilket gjorde att Novafos redan efter mindre än två timmar efter det att installationen sattes i bruk kunde konstatera att oxygen-nivåerna hade förbättrats.

“Vi är mycket nöjda med den här lösningen, eftersom vi fick snabb hjälp och eftersom jobbet inte medförde några investeringskostnader”, förklarar Tom Bjunbjerg Jespersen från Novafos. “Dessutom visade det sig att lösningen var mycket effektiv, eftersom vi så snart kunde se hur vattnet påverkades.”

Lösningen från Air Liquide innebär att man injicerar enbart oxygen, istället för luft. Nästan ingen gas avdunstar från bassängen och den obehagliga doften är borta!

Användbar även under ombyggnad

Det akuta problemet är nu löst, men Novafos vill fortsätta att använda Air Liquides lösning under ytterligare några månader. Av en slump visade det sig att Novafos också har planerat att bygga om två andra bassänger vid Frederikssundsanläggningen. “Den här lösningen passar oss riktigt bra, dels när det gällde att hantera den överbelastning som inträffade, dels när det nu gäller att hålla anläggningen i gott skick under ombyggnaden”, tillägger Tom Brunbjerg Jespersen.

Permanent byte till enbart oxygen?

Novafos bad Air Liquide att göra en studie till en permanent lösning för en av deras övriga anläggningar. Novafos nuvarande standardlösning, med trycksatt luft som blåses in i bassängen för att förse mikroorganismerna med oxygen, använder utomhusluft som bara innehåller 20% oxygen. Detta bullrar, slukar energi och kräver dessutom en hel del underhåll. Air Liquides lösning – att använda enbart oxygen – är mer effektiv och gör det möjligt att reglera oxygennivån i bassängen på ett smidigt och enkelt sätt. Dessutom är denna lösning tyst och kräver minimalt med underhåll.

Kontakta oss