vindkraft

Klimatsmart gas från Air Liquide

Strand med fotspår.

Air Liquide tar klimatutmaningen på största allvar. Vi var den första gasleverantör i Norden, som gav våra kunder möjligheten att köpa klimatsmart flytande gas, Green Origin. Nu fylls även våra gasflaskor med klimatsmart gas, Green Origin Inside.

Detta är ett unikt koncept som vi utformat för att minimera klimatpåverkan från olika gaser (oxygen, nitrogen, argon och koldioxid) i ett livscykelperspektiv.

Vi skulle med gott samvete kunna säga att Green Origin ger dig en klimatneutral gas, men eftersom vi anser att en produkt inte kan vara 100% klimatneutral väljer vi att nöja oss med klimatsmart. Och det är den verkligen!

Vi arbetar fortlöpande för att minimera klimatpåverkan från energianvändning och transporter, men med Green Origin-konceptet tar vi ansvar för de utsläpp vi ännu inte lyckats eliminera.

Vårt Green Origin-löfte

vindkraft

Vi garanterar följande vid köp av gas enligt konceptet Green Origin:

Ursprungsmärkt el från vind- och/eller vattenkraft köps in motsvarande 100% av energianvändningen för produktion och fyllning av gaserna. Vi tar dessutom hänsyn till gasförluster vid fyllning och transport.

Koldioxidutsläpp från transporterna klimatkompenseras genom ett projekt som uppfyller kraven från Gold Standard Foundation (för energiprojekt) och Plan Vivo (för skogsprojekt). För flytande gas kompenserar vi för transporten från produktionsanläggningen till kunden. För gaser i gasflaskor kompenserar vi för transporten från produktionsanläggningen till våra fyllningsstationer.

Stärk ditt varumärke – gör ett aktivt miljöval

Grönt träd.

För att kunna garantera dig som kund att Green Origin ger verklig klimatnytta har vi valt att låta en extern part genomföra regelbundna granskningar avseende data, rutiner och dokumentation specifikt kopplat till Green Origin-konceptet. Vid granskningen säkerställs att rätt mängd förnybar el och klimatkompensation har köpts in för varje år

Rutiner och dokumentation för datainsamling och beräkningar ingår dessutom i vårt ledningssystem som är certifierat enligt ISO 9001 i hela Norden, och i Sverige och Danmark även certifierat enligt ISO 14001. Arbetssättet för Green Origin följer även kraven på egna miljöuttalanden (Typ II miljömärkning) i ISO 14021 och konceptet bygger på beskrivning av livscykeln för gaser i EIGA (European Industrial Gases Association) Doc 167/11, Methodology to establish a Product carbon footprint.

Som Green Origin-kund hos Air Liquide erhålls i april/maj, årsvis i efterskott, Green Origin Validation statement. Ytterligare exemplar beställs via Air Liquides kundservice.

Varför väljer våra kunder Green Origin?

green origin gaser

Förutom att du som kund bidrar till en långsiktigt hållbar utveckling får du möjligheten att stärka ditt företags varumärke genom att visa att du gör ett aktivt miljöval. Som Green Origin-kund sänder vi dig årligen ett underlag så att du kan kommunicera om den minskning av koldioxidutsläppen som möjliggjorts med hjälp av Green Origin! 

När du köper flytande gas får du information om den klimatnytta just ditt företag bidragit till genom Green Origin. När du köper gasflaskor eller paket får du information om den totala minskningen av koldioxidutsläpp som gjorts med hjälp av Green Origin-konceptet på nationell nivå och som du deltagit i.

Läs om hur vår kund Ole's i Finland använder Green Origin klimatsmart gas i sin verksamhet.

Klimatpåverkan i gasernas livscykel

Vattenrening

Vi är en lyckligt lottad industri med fantastiska råvaror utan negativ klimatpåverkan. Till produktion av oxygen, nitrogen och argon används helt enkelt vanlig omgivningsluft, och koldioxid utvinns som biprodukt, i vårt fall från kemisk tillverkning av vägsalt och fermentering av vete.

Inte heller vid användning har dessa gaser någon negativ klimatpåverkan. Koldioxiden släpps normalt ut vid användning men bidrar inte till någon ökning i klimatpåverkan eftersom den annars skulle släppts ut vid källan, den har bara förflyttats. Istället kan våra gaser bidra till att minska miljöpåverkan exempelvis i vattenrening och förbränningsprocesser.

Klimatpåverkan i gasernas livscykel kommer alltså till allra största delen från produktion av elektricitet till våra produktionsprocesser samt från transporten till dig som kund. Detta gjorde det enkelt för oss att utforma vårt Green Origin-koncept.

Har du några frågor om Green Origin gaser?

Fyll i vårt kontaktformulär!