Nyheter

Kort om e-learning i tre pedagogiska moduler

1. Inkoppling av gasflaska
Lär dig hur du på ett säkert sätt kopplar in en gasflaska, monterar en regulator och väljer rätt slang.

2. Hantering och förvaring av gasflaskor
Lär dig vilka krav myndigheterna ställer när det gäller förvaring och hantering av gasflaskor.

3. Gas och säkerhet
En fördjupad genomgång av gasers egenskaper. Lär mer om riskerna och hur du gör för att arbeta på säkrast möjliga sätt.

Är du helt säker? 

Har du och dina medarbetare full koll på säkerheten vid hantering av gas i er verksamhet? Uppfyller ni t ex myndigheternas krav på förvaring och hantering av gasflaskor, d v s Arbetsmiljöverkets “Gaser (AFS 1997:7) föreskrifter”? Befinner sig dina medarbetare, erfarna som nya, på samma nivå när det gäller kunskaper om hur man på ett säkert sätt kopplar in en gasflaska, monterar en regulator och väljer rätt slang?

Sluta fundera och bli helt säker!

Vår e-learning i gashantering kommer att göra dig och dina medarbetare trygga. Och eftersom en säker arbetsplats ligger oss varmt om hjärtat är priset på utbildningen mycket fördelaktigt.