Vattenlösningar på Nordic Wastewater (NORDIWA)

05/09/2023

NORDIWA

Air Liquide visar vattenlösningar på Nordic Wastewater (NORDIWA) konferens och utställning i Göteborg 5 - 7 september 2023

Välkommen att träffa våra experter inom vatten i vår monter nr: 3 på NORDIWA i Elite Park Avenue Hotel i Göteborg 5 - 7 september 2023.
Air Liquide har fått tre bidrag accepterade till konferensen Nordiwa 2023 i Göteborg. Presentationerna är olika exempel på hur industriella gaser såsom ozon, syrgas och koldioxid kan användas för behandling av vatten.

En av presentationerna handlar om ett nytt sätt att injicera ozon för reduktion av läkemedel i avloppsreningsverk. I denna metod produceras en sidoström med en hög koncentration av stabiliserad ozon som sedan blandas in i huvudflödet vilket ger en rad olika fördelar som till exempel minskad risk för bromatbildning.

Nästa presentation handlar om vattenåtervinning där ett av processtegen är membranfiltrering. Air Liquide har kunnat visa att det fungerar lika bra att använda koldioxid istället för mineralsyror för att motverka utfällningar som försämrar effektiviteten utan att driften påverkas negativt.

Den sista presentationen handlar om emissioner av lustgas från biologiska reningsverk, där ren syrgas användes i ett fullskaleförsök för att motverka uppkomsten av lustgas.

Vi kan vatten!

 

Kontakta oss