Rena gaser för laboratoriebruk

01/06/2022

Lab gases

Det är ingen nyhet att gasens renhet har en betydande inverkan på mätresultatens tillförlitlighet på laboratorier. Vad som är mindre känt är att kringutrustningens kvalitet också är mycket viktig.

Air Liquide levererar gaser med hög renhet (produktnamn Alphagaz) som är särskilt avsedda för laboratoriemiljö. Men det finns också ett stort utbud med specialutvecklad utrustning för laboratorieanvändning. Och det behövs, för gasens renhet måste säkerställas ända fram till den punkt där gasen ska användas. Man kan säga att det inte finns någon större anledning att använda högrena gaser om dessa sedan förorenas av utrustning som inte är anpassad för uppgiften.

Säkerhet och kvalitet går hand i hand

”Det handlar om att säkerställa att mätvillkoren i labbet är så bra och konsekventa som möjligt”, förklarar Stefan Suys, Air Liquides produktchef för Equipment & Installations i nordvästra Europa. ”Men självklart är det också viktigt att arbeta under säkra förhållanden. Genom att använda utrustning som är speciellt framtagen för laboratoriebruk kan du säkerställa kvaliteten och förbättra säkerheten.”

”Orenheter uppstår ofta när industriell utrustning (som till exempel regulatorer för svetsning) används istället för utrustning som är avsedd för laboratoriet”, fortsätter Stefan. ”Skillnaderna mellan utrustning för industriellt bruk och utrustning för tillämpningar med hög renhet är större än man kan tro. Till exempel har regulatorer för laboratorieanvändning bättre läckageskydd tack vare deras speciella konstruktion och höga kravspecifikationer. Dessa regulatorer har också liten intern dödvolym och är uppbyggda kring bälgteknik. Tryckreducerande ventiler för industrianvändning har inte dessa funktioner. Det betyder att den dyrare laboratorieutrustningen betalar sig snabbt, eftersom den säkerställer tillförlitliga testresultat.”

”En andra faktor som leder till orenheter är användning av felaktiga kopplingar eller slangar. Faktum är att varje anslutning eller skarv som gasen passerar genom kan vara en potentiell källa till läckage eller kontaminering. Så vi rekommenderar att du väljer speciellt anpassade klämringskopplingar vid anslutning av rör av koppar eller rostfritt stål. Och där flexibel slang ska användas är det lämpligt att kontrollera kompatibilitet och kvalitetskrav för den gas som används".

Praktisk information om materialval finns i Air Liquides webbaserade Gasencyklopedi.

Spolningstips

En annan kritisk faktor för att kunna säkerställa gasens kvalitet är användning av korrekt spolningsprocedur. Varje gång gasflaskorna byts eller en högtrycksslang eller flaska kopplas bort kommer omgivningens luft in i högtrycksslangen. För att undvika detta måste du spola slangen innan du öppnar ventilen mot gasledningssystemet. Beroende på tillämpning, kvalitetskrav och vilken gas som används kommer det att behövas fler eller färre spolcykler.

Gasflaskor anslutna med högtrycksregulator är inte utrustade med spolsystem som standard, vilket gör att det är svårt att spola kretsen ordentligt. Detta kan du lösa genom att installera nödvändig utrustning nedströms, men en ännu bättre lösning är att installera en manuell eller halvautomatisk tömningscentral som alltid är utrustad med spolningsfunktion, och det är också säkrare eftersom gastrycket kan reduceras innan gasen kommer in i gasledningssystemet.

Kontakta oss