Passion för hållbarhet och fantastiska köttprodukter

29/07/2020

Ole's in FInland
Ole’s använder klimatsmarta Green Origin-gaser för kylning och frysning.

Ole’s, som ligger i Edsevö i Finland, är ett familjeföretag som producerar hamburgare och kebabprodukter av hög kvalitet. Ole’s produkter säljs till grossister, restauranger och hamburgerrestauranger över hela Finland. Ole’s anser att hållbarhet är mycket viktigt och man har till och med lanserat den första klimatvänliga biffen någonsin.

Den första klimatvänliga biffen

”Vi har lanserat den första klimatvänliga biffen”, berättar Ole’s VD Joel Snellman. “Vi har beräknat den ursprungliga klimatpåverkan av vår biff genom att lägga ihop koldioxidutsläppen från både produktion och transport. Det omfattar alla råvaror som används i produkten, samt förpackningsmaterialet.”

”Air Liquides Green Origin-gaser är perfekta för denna unika biff, eftersom gaserna tillverkas med förnybar energi, medan koldioxidutsläppen är klimatkompenserade till 100%. Naturligtvis passar Green Origin-gaserna även in i vår övergripande strategi för klimatneutralitet och ger positiva signaler om miljömässigt ansvarstagande gentemot kunder och samarbetspartners.”

”Det är ett faktum att välsmakande mat av hög kvalitet kräver ingredienser av hög kvalitet”, fortsätter Joel Snellman. ”För att få fram sådana ingredienser behövs sund jord och ett stabilt klimat. Det finns med andra ord en stark koppling mellan råvarorna på fältet och slutresultatet på tallriken. Vi vill dock även närma oss denna koppling från andra hållet. Vi anser att en riktigt bra biff måste bidra till bra jord och ett stabilt klimat. Därför tillverkas alla våra produkter med hänsyn till miljön och klimatet.”

Inspirerade av grannarna

”2015 byggde vi en ny miljövänlig fabrik som hjälper till att minska vårt klimatavtryck”, fortsätter Joel Snellman. “En av de åtgärder vi har vidtagit är att återvinna spillvärme från kylningen av våra produktions- och lagringsanläggningar, som vi sedan använder för att värma upp andra delar av fabriken.”

Samma år började Ole’s samarbeta med Air Liquide. Man kände till Air Liquide sedan tidigare, men samarbetet inleddes först när en representant från Air Liquide besökte ett grannföretag och tog tillfället i akt att ge Ole’s råd om deras utrustning. Ole’s förstod snabbt värdet av kunskapen hos Air Liquide. Det ledde till ett gynnsamt samarbete, som idag innebär mycket mer än bara leverans av gaser.

”Vi ville installera ett förbättrat och modernt kyl-/fryssystem i vår nya anläggning och diskuterade detta med Air Liquide. I slutändan bistod de oss med kunskaper och teknisk expertis som hjälpte oss att välja en lämplig frystunnel och kylteknik. De hjälpte också till med testkörning och optimering av kylprocessen och fick den att fungera så kostnadseffektivt som möjligt.”

Ole's hamburger patties

Kortare infrysningstid med flytande kväve

”Vi använder flytande kväve för att frysa och kyla våra produkter”, förklarar Joel Snellman. “Vi lärde oss att om man fryser produkter med flytande kväve blir infrysningstiden betydligt kortare. Det förhindrar vattenkristallisering i produkten och bevarar därför cellernas uppbyggnad. Det förbättrar produktens kvalitet.“

“Med den traditionella metoden tog infrysningen två timmar, medan det bara tar fyra minuter när vi använder kväve. Det har gjort produktionsprocessen mer kostnadseffektiv och minskar även svinnet.”

Kontakta oss