Green Origin-gas – investering i en hållbar miljö

19/05/2020

Eco origin / Green origin
Gaser som produceras inom Green Origin-programmet använder bara förnybar energi från vind- och vattenkraft i Norden.

I dag lägger de flesta företag stor vikt vid miljön. Det beror å ena sidan på genuin omtanke om miljön och en strävan efter att bli mer hållbara, å andra sidan på strategiska beslut för att uppfylla kundernas ökande krav på hållbara produkter. Hos Air Liquide har omtanke om miljön alltid haft en viktig roll i affärsverksamheten. Därför utvecklades konceptet Green Origin.

Konceptet Green Origin

Under livscykeln för oxygen, nitrogen, argon och koldioxid kommer den huvudsakliga klimatpåverkan från den energi som används för att producera gaserna och från koldioxidutsläpp vid transporterna. Gaser som produceras inom Green Origin-programmet använder bara förnybar energi från vind- och vattenkraft i Norden. Dessutom är alla koldioxidutsläpp från transporterna 100 % klimatkompenserade genom projekt som godkänts av Gold Standard Foundation. Därför är Green Origin-gaser (nitrogen, oxygen, argon och koldioxid, alla i flytande form) praktiskt taget klimatneutrala. 

”Vi är glada att många av våra kunder har tagit till sig alternativet Green Origin”, säger Lena Åberg, HSEQ-chef (Health, Safety, Environment & Quality) hos Air Liquide. ”I de flesta fallen ser de Green Origin-programmet som ett bra och enkelt sätt att minska koldioxidutsläpp”.

Affärsvärde som bonus

För de flesta kunder är Green Origin en investering i en hållbar miljö som även förbättrar deras miljömässiga image. ”Det råder inga tvivel om att Green Origin även har ett affärsvärde. Green Origin passar perfekt för företag som vill differentiera sig genom att på ett tydligt och transparent sätt vara mer hållbara.”

Air Liquides Green Origin-program stöds av internationella ISO-standarder. På så sätt kan kunder och andra intressenter vara säkra på att Green Origin-konceptet är pålitligt. ”DGE gör en granskning varje år för att kontrollera efterlevnaden av vårt Green Origin-alternativ”, förklarar Lena Åberg. ”När granskningen är klar får vi en valideringsdeklaration från DGE, som vi skickar till våra Green Origin-kunder. Vi skickar också en sammanfattning av deras bidrag till att minska klimatförändringarna. Den här sammanfattningen visar hur mycket gas vi har levererat per tank, samt mängden koldioxid som har klimatkompenserats.”

”Vi anser att Green Origin-programmet är mycket relevant”

Air Liquide kontaktade DGE, ett konsultföretag som arbetar med miljömässig hållbarhet, för att få hjälp med Green Origin-programmet.

Kontakta oss