Vatten behandling

Klimatförändringar och ökad vattenförbrukning leder till vattenbrist i flera områden över hela jorden. Dessutom ger utsläpp av mikroföroreningar, såsom läkemedel och andra kemikalier, negativa effekter, som i ett längre perspektiv utgör ett hot mot vår hälsa och miljö.

Det finns nu mer än någonsin behov av effektiva vattenreningsmetoder. Användning av industrigaser kan bidra till hållbara och effektiva lösningar.

  • Syrgas ökar kapaciteten i biologiska reningsverk samtidigt som emissioner av flyktiga ämnen till atmosfären markant reduceras. I beredning av dricksvatten används syrgas för att reducera halterna av järn och mangan.

  • Syrgas är även utgångsmaterialet för produktion av ozon, naturens egna naturliga oxidationsmedel.

  • Ozon används i en rad olika applikationer och historiskt sett är desinficering av dricksvatten den mest kända användningen. Nu används ozon också för reduktion av mikroföroreningar i avloppsreningsverk.

  • Koldioxid har länge använts i tekniska applikationer. Redan i slutet av 1700-talet användes koldioxid för att producera kolsyrat vatten. Idag ersätter gasen mineralsyror för att justera pH-värdet i vatten.

wastewater pdf

I vår E-book kan du läsa mer om ovanstående gaser. (Texten är på engelska) 
Fyll i formuläret och få vår E-book nu!

 

Läs mer om gaslösningar för vattenbehandling.