Vatten behandling

Klimatförändringar tillsammans en ökad vattenförbrukning leder till vattenbrist i flera områden över jorden. Dessutom ger utsläpp av mikroföroreningar såsom läkemedel och andra kemikalier negativa effekter som i ett längre perspektiv utgör ett hot mot vår hälsa och miljö.

Därför finns det nu mer än någonsin ett behov av effektiva vattenreningsmetoder som, liksom andra industriella processer, strävar mot klimatneutralitet. Användning av industriella gaser kan bidra till mer uthålliga och effektiva lösningar för att överkomma en del av dessa utmaningarna:

  • Syrgas ökar kapaciteten i biologiska reningsverk samtidigt som emissionen av flyktiga ämnen till atmosfären markant reduceras. I beredning av dricksvatten används syrgas för att reducera halterna av järn och mangan.
    Syrgas är även utgångsmaterialet för produktion av ozon, naturens egna naturliga oxidationsmedel.
     

  • Ozon används i en rad olika applikationer och historiskt sett är desinficering av dricksvatten den mest kända mänskliga användningen. Idag så associeras det kanske mest med reduktion av mikroföroreningar i avloppsreningsverk.
     

  • Koldioxid är den gas som har använts längst i teknisk applikationer. Redan på slutet av 1700-talet användes koldioxid för att producera kolsyrat vatten. Idag ersätter den mineralsyror för att på ett säkert och miljömässigt sätt sänka pH i olika vattenströmmar.

wastewater pdf

Whitepaper diskuterar ovanstående ämnen och mer. (Det är på engelska) 
Fyll i formuläret och få whitepaper nu!

 

Läs mer om gaslösningar för vattenbehandling