Simulerad svetsning sparar tid och pengar för yrkesskolor och företag

23/09/2019

Simulated welding
Framtiden är här – simulerad svetsning med Augmented Reality.

AR (Augmented Reality) är en teknik som kan underlätta arbetet för både yrkesskolor och industriföretag där svetsning står i centrum. Med en AR-utrustning kan man på ett naturtroget sätt, och under skyddade och trygga former, simulera olika tänkbara scenarion och på så sätt förutse brister, fel och eventuella arbetsmiljöproblem.

Effektivare och billigare med AR

AR-svetsning betyder att man simulerar svetsning med hjälp av en utrustning. Tekniken innebär i korthet att en datorskapad bild läggs på en verklig bild. Man kan simulera alla typer av svetsning med AR, d v s TIG, MIG, MAG och MMA.

AR-svetsning har många fördelar. Förutom att tekniken kan upplevas som ny och spännande av en yngre generation blivande svetsare, är fördelarna främst att man kan dra ner på både utbildningstid och -kostnader. Utrustningen kräver inte några speciella lokaler och det blir inte heller någon åtgång av förbrukningsmaterial i form av svetstråd och gas. Man undviker dessutom att utsätta både elever och personal för eventuella risker i samband med utbildning och tester.

"Den här tekniken är ett utmärkt sätt att locka nya elever till svetsutbildningar", betonar Daniel Larsson, som är svetsexpert på Air Liquide i Sverige. "I den interaktiva miljön kan eleven först träna i klassrummet och därefter varva utbildningen med att träna 'på riktigt' i ett svetslabb".

Även inom industriföretag som använder både manuell och robotiserad svetsning kan AR-svetsning fylla en viktig funktion. Att simulera svetsningen är ett bra komplement när man vill testa att svetsa med nya applikationer eller använda en robotcell.

"Att provsvetsa i en interaktiv miljö sparar både tid och pengar för företagen, eftersom man inte behöver tillverka dyra provbitar eller använda några tillsatsmaterial", påpekar Daniel vidare.

AR welding

Air Liquides utrustning för AR-svetsning kommer från det internationella bolaget Seabery som är pionjär inom AR för professionell utbildning. Utrustningen visades i Air Liquides monter på industrimässan Elmia Svets & Fogningningsteknik 2018. Succén lät inte vänta på sig. Mässbesökarna stod snart i långa köer utanför montern och alla ville prova på att svetsa i den simulerade miljön.

"Besökarna kom från yrkesutbildningar (både lärare och elever) och industriföretag, och de allra flesta tyckte att detta var en mycket intressant och användbar teknik", berättar Daniel. "Jag blev efter mässan inbjuden att demonstrera utrustningen på plats hos olika typer av verksamheter".

Simulerad svetsning med augmented reality

Vid AR-svetsning använder man verkliga föremål som överlagras med bilder som genereras i en dator. Svetshjälmen, som är en del av AR-utrustningen, har en kamera och en sensor som sänder en video och positioneringsdata till systemdatorn. Dessa data bearbetas och en realistisk simulering och grafisk information skapas när användaren “svetsar”. Informationen skickas åter till en bildskärm och en högtalare som sitter i hjälmen, d v s svetsaren upplever att han “svetsar” med allt vad det kan innebära i form av syn- och hörselintryck från föremål, ljus och svetssprut. Svetsningen pågår alltså inte i verkligheten utan endast som simulering, vilket gör att man slipper använda gas, tråd mm. Efter “svets”-sessionen kan “svetsaren” få se resultatet av sitt arbete och få det bedömt. Utrustningen är alltså lämplig att använda vid utbildning där man måste öva på olika moment för att bli en skicklig svetsare.

Kontakta oss