Safety in labs
safety in labs ebook

Ur innehållet:

  • Olika typer av gaser och deras egenskaper.  
  • Säker hantering av fulla och tomma gasflaskor.
  • Lämplig skyddsutrustning.   
  • De vanligaste riskerna och hur du minskar dessa, t ex explosion, kvävning, brännskador och frostskador.
  • Hur du gör ditt laboratorium till en säker arbetsplats.

Ladda ner whitepaper: "Work safely with gases in the lab"

Fyll i formuläret och få whitepaper nu!
Personuppgiftspolicy
Air Liquide AB respekterar ditt privatliv och är förpliktigad att skydda dina personuppgifter. Denna policy om personuppgiftsbehandling beskriver, hur Air Liquide Gas AB samlar och behandlar uppgifter om dig.