Air Liquide kommer att få €144.6 miljoner från EU-kommissionens energifinansieringsprogram

14/12/2022

Port Antwerp

EU-kommissionen meddelade att den kommer att bevilja Air Liquide, Fluxys Belgium and Port of Antwerp-Bruges €144.6 miljoner under ‘Connecting Europe Facility for Energy (CEF-E) funding’ program.
Finansieringen är öronmärkt för skapandet av gemensamma CO2 transporter och exportanläggningar på Antwerpens hamnplattform. Detta innovativa projekt kommer att vara bland de första och största multimodala öppna CO2 exportanläggningarna i Världen.

Kontakta oss