Air Liquide offers gases for all industrial needs.

Användning av ammoniak

Ammoniak för gödsling.

Ammoniak används inom många typer av industrier, t ex för kemisk syntes, läkemedelsproduktion, vid värmebehandling och som köldmedium för frysning och förpackning av livsmedel. Flytande ammoniak är lättlöslig och används ofta för tillverkning av målarfärg, konstgödsel, nylon, plast och sprängämnen.

Gödsel
De flesta växter och grödor behöver ammoniak för att gro. Ammoniak är därför en viktig komponent i nästan alla typer av gödsel.

Kylning
Ammoniak är ett effektivt kylmedel med hög energieffektivitet och används därför ofta i industriella kylanläggningar. Ammoniakens värmeledningsförmåga är bättre än de flesta andra kemiska och syntetiska kylmedel, vilket möjliggör en liten kylyta.

Hitta ditt säkerhetsdatablad

Safety Datasheet ARCAL Prime UK

Säker hantering av gaser förutsätter att du som användare lär känna produkten och de säkerhetsbestämmelser som gäller. Läs därför alltid säkerhetsdatabladet noga!

Om du har några frågor om våra säkerhetsdatablad är du välkommen att kontakta oss.

Gasers fysiska och tekniska egenskaper

Air Liquide Gas encyclopedia

Läs mer om egenskaper och användningsområden för ammoniak. 

Har du frågor om ammoniak?

Fyll i vårt kontaktformulär!

Framställning av ammoniak
Tidigare har det funnits ett flertal metoder för framställning av ammoniak, bland annat destillering av urin och salmiak.

Numera syntetiseras dock 99% av all industriell ammoniak enligt Haber-Bosch-metoden. Framställningsprocessen består i att utsätta vätgas och kväve för högt tryck i en katalysator med små mängder kalium eller kalcium, s k promotorer. Trycket skapar en direkt reaktion som bildar ammoniak. Inom en del industrier används även petroliumgaser (propan, metan, butan) som medium för framställning av ammoniak.